فرماندهی و کنترل - ic4i - دانشگاه مازندران - افکا - کنفرانس

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

 

آخرین مهلت ثبت نام          : ۲۷ آبان ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقاله    : ۰۵ آبان ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری                 :  ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۷

برگزار کنندگان: 

اشتراک در RSS - فرماندهی و کنترل - ic4i - دانشگاه مازندران - افکا - کنفرانس