مقالات کنفرانس دهم

امکانسنجی و جایابی بهینه خازن و منابع تولید پراکنده جهت تامین برق مورد نیاز و کاهش تلفات سایتهای پدافندی

چکیده

لزوم بهره برداری از شبکه های هوشمند انرژی در تأسیسات پایگاههای نظامی در راستای اهداف پدافند غیرعامل

چکیده

پیاده سازی LNA پهن باند بر اساس استاندارد LTE جهت استفاده در فرماندهی و کنترل متحرک

چکیده - واضح است که چابک سازی و متحرک سازی فرماندهی و کنترل نقش بسیار تاثیرگذار درصحنه رزم و عملیات دارد، طراحی و ساخت ادواتی که بتواند این مهم را تحقق کند بسیار مهم و تاثیرگذارخواهد بود، در این مقاله ما قصد داریم که یک تقویت کننده کمنویز( LNA ) با پهنای باند وسیع در بازه ۵.۰-۳ GHz مناسب برای استفاده در استاندارد LTE را طراحی و شبیه سازی نماییم. برای این منظور از دوطبقه سورسم شترک و گیت مشترک متوالی برای بخش اصلی تقویت کننده استفاده شده است.

ردیابی و تشخيص اشيا در سيستمهای نظارتی و کاربرد آن در ردیابی اهدف نظامی

چکيده – امروزه کاربرد سیستمهای هوشمند و سامانههای نظارت ویدئویی بر کسی پوشیده نیست، بهطوری که در اغلب تجهیزات به کار رفته در علوم مختلفی مانند پزشکی، نظامی و جغرافیا، میتوان مواردی را نام برد: شناسایی اهداف نظامی و پردازش آنها در سامانههای نظارتی، تطبیق تصاویر دریافتی از بیمار و مقایسه عکسها با یکدیگر، دریافت تصاویر هوایی و پردازش آنها و شناسایی مناطق بارانی یاخشک. ردیابی و تشخیص شیء در سامانههای ویدئویی نظامی با حداقل دخالت نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این میان تلاشهای زیادی صورت گرفته تا این شناسایی و ردیابی اهداف دقیقتر از همیشه صورت گیرد.

تبيين رویکردهای تسهيم دانش بين سازمانی در مراکز فرماندهی و کنترل نظامی و غير نظامی در مدیریت بحران

چکيده – ماهیت متغیر دنیای امروز، کشورها را ناگزیر از کسب آمادگی لازم برای مواجهه با هر گونه حادثه و بحرانی کرده است. از این رو، مدیریت بحران، به عنوان یک مساله مدیریتی پیچیده برایحکومتها، بشمار میآید. در زمان بحران، تعداد زیادی از سازمانها باید با یکدیگر هماهنگ شده وهمکاری نمایند. مراکز فرماندهی و کنترل نظامی و غیرنظامی ج.ا. ایران، که هر یک بر اساس اهداف و ویژگیهای خاصی تشکیل شدهاند، میتوانند با توجه به زیرساخت ارتباطی، فناوری و تجهیزاتی در اختیار، با اشتراک و انتقال به هنگام دانش و اطلاعات، در زمان وقوع بحران، نظام مدیریت بحران کشور را غنی ترسازند.

طراحی مراکز فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی مبتنی بر اصول شبکه

چکیده

بررسی و استفاده از سامانه های الکترواپتیکی در سامانه های پدافندی

چکیده با توجه به دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بکارگیری سامانه های هوشمند در مقابل تهدیدات دشمن، استفاده از سامانه های الکترواپتیکی، امری ضروری است. لذا با توجه به نقش محوری شناسایی و دقت در اطلاعات نظامی نیروهای دشمن، که درخصوص تجهیزات آشکارسازی، پیشرفتهای چشمگیری داشته و همگی به حساسه های قوی راداری مجهز هستند، افزایش قابلیت شناسایی، رهگیری و درگیری به عنوان یک نیاز اولیه مطرح میگردد و عدم استفاده از سامانه های مجهز به علم روز، مشکلات زیادی را در عرصه نبردهای آینده برایمان ایجاد خواهد نمود.

ارائه روشی جدید جهت آشکارسازی سیگنال در رادارهای غیر فعال(پسیو) با استفاده از مبانی نظریۀ آشکارسازی

چکیده– با توجه به برخی از تفاوتهای قابل توجه بین رادارهای فعال و رادارهای غیر فعال، اگر روشهای مورد استفاده آشکارسازی در رادارهایفعال، در رادارهای غیرفعال هم بکار گرفته شود، منجر به نتایج دقیقی نخواهد شد. بنابراین در این بحث، آشکارسازی و نحوۀ اسخراج پارامترهای هدف برای رادارهای

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مقالات کنفرانس دهم