حامد الماسیان

چیدمان سایت‌های موشکی ساحلی و شناوری جهت تخصیص سلاح علیه اهداف سطحی دریایی

چیدمان سایت‌های موشکی ساحلی و شناوری جهت تخصیص سلاح علیه اهداف سطحی دریایی

حامد الماسیان، عليرضا شكيبامنش

چكيده

اشتراک در RSS - حامد الماسیان