رحمت نور

بهبود کارایی و کارآمدی سیستم وب جی آی اس فرماندهی و کنترل بر روی بستر سیستم فایل توزیع‌شده هادوپ با خوشه بندی

بهبود کارایی و کارآمدی سیستم وب جی آی اس فرماندهی و کنترل بر روی بستر سیستم فایل توزیع‌شده هادوپ با خوشه‌بندی

رحمت نور، مجيد غيوري‌ثالث

چكيده

اشتراک در RSS - رحمت نور