سعداله سبحانی

ارائه یک چارچوب برای ادغام داده‌هاي سخت و نرم در فرماندهی و کنترل سایبری

ارائه یک چارچوب برای ادغام داده‌هاي سخت و نرم در فرماندهی و کنترل سایبری

سعداله سبحانی، علي جبار رشيدي، بهزاد مشيري

چكيده

اشتراک در RSS - سعداله سبحانی