سيد علی اکبر اخلاقی ، بابک کرباسی

حيوانات وحشی به عنوان نود مخابراتی برای تشخيص اوليه آتش سوزی در جنگل

چکيده آتش سوزی جنگل ها یکی از بلاهای طبیعی است که در هر نقطه از زمین هر ساله فجایع زیادی را به همراه دارد . در ایران نیز به دلیل وسعت جنگل ها و بعضا دامنه آتش سوزی ها فجایع تلخی را بوجود می آورد . برای تشخیص آتش سوزی در مراحل اولیه ، حیوانات وحشی در طبیعت میتوانند بعنوان حاملین سیستم سنسور جهت تشخیص اولیه آتش سوزی در جنگل مورد استفاده قرارگیرند .

اشتراک در RSS - سيد علی اکبر اخلاقی  ، بابک کرباسی