بهمن ۱۳۹۳

برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران با شعار "فرماندهي، كنترل، راهبرد اقتدار ملي" ۲۵ و ۲۶ آذر ماه ۹۳ در دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري برگزار شد.

سخنراني وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در روز افتتاحيه هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

روز افتتاحيه كنفرانس مورخ ۹۳/۰۹/۲۵ پس از تلاوت قرآن مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سردار سرتيپ دكتر دهقان ضمن ضرورت موضوع فرماندهي و كنترل و بكارگيري آن در حوزه‌هاي مختلف بصورت نظامند، يكپارچه و متناسب با نيازهاي بومي تأكيد داشتند.

برپايي نمايشگاه دستاوردهاي مرتبط با موضوع فرماندهي و كنترل در هشتمين كنفرانس فرماندهي و كنترل ايران

تعداد ۳۲ غرفه تخصصي در نمايشگاه جانبي كنفرانس برپا گرديد كه سازمان‌هاي مختلف دفاعي و غير دفاعي از جمله نزاجا، نهاجا، ندجا، نذسا، صاايران، مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي و برخي از شركت‌هاي فناور و دانش‌بنيان شركت داشتند.

افتتاح نمايشگاه توسط جانشين محترم آجا به همراه امير سرتيپ دكتر پرديس مشاور فرماندهي معظم كل قوا و ساير فرماندهان، مسئولين، اساتيد، متخصصين شركت‌كننده در كنفرانس از ديگر برنامه‌هاي كنفرانس بوده است.

دستاوردهاي علمي هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

در اين كنفرانس از مجموع ۲۹۳ مقاله دريافتي ۱۳۵ مقاله پذيرفته شده است. از تعداد ۱۳۵ مقاله پذيرفته شده ۶۲ عنوان مقاله به صورت ارائه شفاهي و ۷۳ عنوان مقاله به صورت پوستر ارائه گرديد، علاوه بر ارائه مقالات ۳ ميزگرد تخصصي با عناوين زير برگزار گرديد:

۱- نقش و كاركرد فرماندهي و كنترل در بهينه‌سازي، تحول و اثربخشي سازمان‌هاي غير نظامي

۲- نقش و كاركرد علم، فناوري و صنايع دانش‌بنيان در توسعه و ارتقاي حوزه فرماندهي و كنترل

۳- نقش فرماندهي و كنترل در ارتقاي بنيه دفاعي با رويكرد قدرت هوايي

سخنراني معاون محترم علمي - فناوري رياست جمهوري در روز اختتاميه هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

در روز ۲۶ آذر ماه (روز اختتاميه كنفرانس هشتم) دبير كنفرانس با ارائه گزارشي نتايج كنفرانس را ارائه نمودند همچنين قائم‌مقام انجمن جناب آقاي دكتر رضا تقي‌پور برنامه‌هاي آتي انجمن را در ادامه فعاليت انجمن تشريح نمودند.

در پايان كنفرانس جناب آقاي دكتر سورنا ستاري معاون محترم علمي و فناوري رياست جمهوري ضمن تقدير از برگزاري موفق كنفرانس ضرورت توجه به موضوع مديريت يكپارچه در فرآيندهاي مهم و فوريت‌دار كشور در حوزه‌هاي نظامي و غير نظامي بويژه مديريت بحران – مديريت شهري و حوادث غير مترقبه را تأكيد نمودند.

آشنايي با مفاهيم Software Defined Network

همزمان با برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

ارائه‌دهندگان: ۱- هادي خاني  ۲- حامد خانميرزا  ۳- محمدحسين زارعي

آشنايي با مباني آكادميك فرودگا‌ه‌ها از منظر ICAO و بررسي سطوح پروازي در فرودگاه‌ها

همزمان با برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

ارائه‌دهندگان: ۱- اميرحسن ترك‌زاده ۲- عبدالرحمن معاذالهي ۳- هادي رستم‌علي ۴- سعيد فرجاد

هوشمندسازي پدافند هوايي مبتني بر سامانه‌هاي خبره

همزمان با برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

ارائه‌دهنده: صمد آقامحمدي

بررسي و تحليل حملات روي VOIP و راهكارهاي شناسايي و بكارگيري ايمن آن در محيط C4I

همزمان با برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

ارائه‌دهندگان: ۱- محمد كريمي ۲- محمود دي پير

آموزش مدل WRF براي پيش‌بيني وضعيت شرايط جوي در مواقع بحراني

همزمان با برگزاري هشتمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

ارائه‌دهندگان: ۱- رضا جوان‌نژاد ۲- حسين اميري بناب ۳- محمد رضا مهدي

صفحه‌ها