آبان ۱۳۹۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

      انجمن علمی  فرماندهی،کنترل، مخابرات، كامپيوتر و اطلاعات ایران (C4I

احتراما ، بدینوسیله از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن علمي فرماندهی، کنترل، مخابرات، كامپيوتر و اطلاعات ایران دعوت می‌شود  در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن که از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه   ۹۶/۰۹/۲۱  برگزار می‌شود حضور بهم رسانید.