فروردين ۱۳۹۷

نقش پدافندغیرعامل درمقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی وکنترل قرارگاه پدافند هوایی درتهدیدات هوایی آینده

چکیده - امروزه تهدیدات مکرر منطقه­ای و فرا منطقه­ای ناشی از نوپایی، ناپایداری کشورها، ناهماهنگی و تداخل هدایت و منابع فرهنگی متوجه کشور می باشد و موارد مذکور، مسئولین جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح را به این فکر واداشته که برای دفاع و برقراری امنیت پایدار کشور به خصوص مراکز حیاتی، حساس و کلیدی، رعایت اصول پدافند غیرعامل را در اولویت سیاست کاری خود قرار دهند. هدف محققین در این مقاله شناسایی نقش پدافند غیر عامل در مقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی و کنترل در جنگ­های آینده است. تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است.

راه اندازی سایت فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل

باسلام

      به یاری الطاف الهی ، پیگیریها و تلاش انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران و مساعدتهای وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و دریافت مجوز انتشار نشریه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل  همکاری شرکت محترم یکتاوب  ، سایت این نشریه که به صورت فصلنامه بوده و تاکنون دو شماره از آن منتشرو  گردیده راه اندازی و در دسترس دانشجویان ، اساتید و فرهیختگان محترم قرار گرفت .

هم اکنون اطلاعات سایت در حال بارگذاری  است .