سال ۹۵

  • اولین جلسه کمیته ارتباطات، انتشارات و عضویت روز چهارشنبه   ۱۲/۰۳/۹۵  از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی تشکیل شد. در این جلسه که با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید در خصوص پیش‌نویس آئین‌نامه عضویت حقوقی در انجمن، طرح برگزاری همایش "کاداستر و چالش‌های پیش‌رو" و پیشنهاد طرح مسابقه با عنوان "پروتکل شبکه انتقال داده" بحث و تبادل نظر شد.
  • آئین‌نامه جدید اعضای حقوقی انجمن پس از نهایی شدن و تدوین به زودی ابلاغ خواهد شد.
  • آقای دکتر ناصری مسئول برگزاری مسابقه با عنوان "پروتکل شبکه انتقال داده" اعلام داشتند این مسابقه با همکاری انجمن‌های علمی مرتبط از جمله انجمن فرماندهی و کنترل، رمز و کامپیوتر ایران و همچنین سندیکای شرکت‌های افکا و دانشگاه‌های مطرح از جمله شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خوارزمی و سایر دانشگاه‌ها در آینده برگزار خواهد شد و با توجه به اهمیت موضوع برنامه‌ریزی شده است این مسابقه به صورت سالیانه در دستور کار قرار گیرد و طبق برنامه‌های در نظر گرفته شده اولین جلسه کمیته علمی مرتبط با برگزاری مسابقه در تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
عکس: