مقالات و نشریات انجمن

۶۱- ارایه یک الگو به کمک ترکیب ابزارهای مدلسازی و الگوریتم های بهینه سازی جهت کنترل موثر و افزایش بهره وری

شناسه مقاله:
article A-10-53-2

۶۲- ارائه یک چارچوب تجربی برای زبان مدلسازی سیستم ( SymML)در طراحی سامانه های فرماندهی و کنترل توسعه محور به منظور انسجام مؤلفه های زیرساختی

شناسه مقاله:
article A-10-53-1

۶۳- شبکه های حسگر بی سیم با امنیت بالا

شناسه مقاله:

۶۴- کاربردي از يك طرح امضاي گروهی در رايانش ابري موبايل به منظور حفظ حريم خصوصی کاربر

شناسه مقاله:
article A-10-50-2

۶۵- اینترنت اشیاء نظامی: مفهوم و چالشهای امنیتی

شناسه مقاله:
article A-10-50-1

۶۶- بررسی الزامات و مکانیزمهای امنیتی در سامانه های فرماندهی و کنترل مبتنی بر رایانش ابری ( CBC4I )

شناسه مقاله:
article A-10-48-2

۶۷- لزوم بکارگیری فناوری کلان داده در سامان های C4i و بررسی چالشهای آن

شناسه مقاله:
article A-10-48-1

۶۸- تشخیص نفوذ با استفاده از مدل مخفی مارکوف

شناسه مقاله:
article_a-10-46-3

۶۹- بررسی شرایط زیست اقلیمی ایران با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق شاخص تعادل گرمایی

شناسه مقاله:
article_a-10-28-1

۷۰- استراتژيهاي نوين جنگي با رويكرد به مخابرات

دسته بندی:
شناسه مقاله:
نویسنده:

۷۱- مروري بر ادبيات و معرفي طرح هاي مهم C4i در جهان

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۷۲- بررسی و نقش ویکی در مدیریت دانش

شناسه مقاله:

۷۳- مراقبت سيگنال هاي حياتي رزمنده با تاكيد بر خلبان

شناسه مقاله:

۷۴- انتخاب پارامترهاي موثر در تشخيص حمله Neptune در شبکه هاي کامپيوتري

شناسه مقاله:

۷۵- راهكار سه فازي براي پدافند و حفاظت از زيرساختهاي حياتي

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۷۶- كاربرد هيدروژن به عنوان انرژي جايگزين در آيندة C4I

شناسه مقاله:

۷۷- Robust and Real time Human Face Detection and Tracking against Picture and Other Objects using Skin Segmentation, Template Matching and Kalman Filter

شناسه مقاله:

۷۸- بهینه سازی مسیر حرکت روبات در بین موانع ثابت و متحرک با معادلات حرکت معین به روش AVK

شناسه مقاله:

۷۹- شناخت نقش سنجنده های فضایی در سامانه C4I

شناسه مقاله:

۸۰- طراحي كنترلر معكوس تطبيقي براي سيستم SISO نا پایدار

شناسه مقاله:

۸۱- FLOW DRIVEN ROUTING IN AD HOC SENSOR NETWORKS

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۸۲- ترکیب مدل هاي بسته اي و سیال براي شبیه سازي شبکه هایی با محدودیت زمانی

شناسه مقاله:
نویسنده:

۸۳- نقش C4I در لجستیک مدیریت بحران

شناسه مقاله:

۸۴- فرماندهی و کنترل در جنگ های نا متقارن

شناسه مقاله:

۸۵- کنترل دینامیک های آشوب در فرماندهی و کنترل شبکه مدار

شناسه مقاله:

۸۶- ارزیابی مدل ذهنی مشترک در شبکه های اجتماعی ارجاع فرماندهی و کنترل شبکه مدار

شناسه مقاله:

۸۷- A COMPUTER SIMULATION PACKAGE IS DESIGNED IN MATLAB, TO PRODUCE SIMULATION PROGRAMS.‎

شناسه مقاله:
نویسنده:

۸۸- بررسی مدل های فرماندهی و کنترل در شهر با بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعات مدل : مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران

شناسه مقاله:

۸۹- تدوين معماري بومي امنيت سازماني بر اساس نیازمندی‌های لایه‌های معماري سازماني

شناسه مقاله:
OR506
نویسنده:

۹۰- نقش تصورات فرماندهی در حوزه C4I

شناسه مقاله:
OR505

صفحه‌ها