مقالات و نشریات انجمن

۹۱- نقش تصورات فرماندهی در حوزه C4I

شناسه مقاله:
OR505

۹۲- مفاهيم بنيادي فرماندهي و كنترل در گردان آتش سامانه‌هاي پدافند هوایي

شناسه مقاله:
OR504
نویسنده:

۹۳- بازنگری ‌‌فرآیند نگهداری و تعمیر ناوگان هوائی در نهاجا بر اساس وضعیت لحظه‌ای

شناسه مقاله:
OR503
نویسنده:

۹۴- سامانه‌ی فرماندهی و کنترل یکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در شرایط بحران در دهه‌ی آینده

شناسه مقاله:
OR502
نویسنده:

۹۵- بررسی روند افزایش ابر داده‌ها و چالش‌های مدیریتی، کنترلی و پردازشی آن‌ها(با رویکرد اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و امنیتی)

شناسه مقاله:
OR501

۹۶- پیاده‌سازی سوییچ فابریک بسته‌ای بومی بر روی تراشه FPGA

شناسه مقاله:
OR406
نویسنده:

۹۷- بسیج منابع ملی کشور در برابر تهدیدات سایبری سامانه‌های فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۹۸- چارچوبی برای مدل‌سازی آگاهی وضعیتی سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۹۹- تجسم حملات سایبری چندمرحله‌ای بر مبنای ترکیب قابلیت و فرصت

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۰۰- تأثیر سامانه فرماندهی و کنترل بر بهره‌وری نیروی انسانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۰۱- معماري مراكز فرماندهي و كنترل در ‌‌برابر تهدیدهای هوايي

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۰۲- کاربردهای هستان‌شناسی در امور نظامی و متدولوژی توسعه هستان‌شناسی نظامی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۰۳- روش‌های تشخيص عوامل بيولوژيک در مقابله با بيوتروريسم و تأثير آن در حوزه فرماندهي و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۰۴- تبیین هدف به‌عنوان محور آگاهی وضعیتی؛ مقدمه‌ای برای کسب اشتراک آگاهی وضعیتی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۰۵- ارائه یک تقریب هندسی دقیق از موقعیت اهداف گسیلنده درصحنه نبرد

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۰۶- پیاده‌سازی جنگ الکترونیک در حلقه فرماندهی و کنترل OODA

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۰۷- ارائه رویکردی برای تدوین سیاست‌های کنترل دسترسی در کاربردهای فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۰۸- ارائه مدل سه‌بعدی فضای سایبر مبتنی بر مدل سه‌بعدی فیزیکی، اطلاعاتی و شناختی فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۰۹- ارائه مدل ارزیابی میزان اثربخشی حملات سایبری، با رویکرد عملیات تأثیر محور مبتنی بر اصول جنگ شناختی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۱۰- ارائه يك ساختار بهينه فرماندهی و كنترل در شبكه پدافندیC4I

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱۱- نقش سامانه فرماندهي و كنترل در حفظ و گسترش قلمرو گروه تکفيري داعش و راه‌هاي مقابله با اين گروه

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱۲- A Multi-Layered Approach of Botnet Detection Using Network Traffic

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱۳- مدل‌سازی هشدار اطلاعاتی بحران‌‌‌های امنیتی با استفاده از مدل ‌‌هشدارهوايي سريع

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱۴- نحوه طراحی پردازشگرهای امن اطلاعات و کنترل انتشارات امواج الکترومغناطیس در سامانه‌های کنترل فرماندهی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۱۵- طراحی کوپلر آنتن باند HF

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱۶- بهبود کیفیت سرویس در رایانش ابری سیار

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱۷- طراحی میان‌افزار واسط رادیوئی سامانه آگاهی از وضعیت صحنه نبرد رزم زمینی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱۸- کاهش تداخل با استفاده از رله‌هایMIMO در شبکه‌های رادیو شناختی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۱۹- تهدیدات آینده و رهیافت‌های نوين فرماندهي و كنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۲۰- الگوريتمي خود يادگير براي رهگیری هدف متحرک توسط گروهی از عامل‌های هوشمند

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

صفحه‌ها