مقالات و نشریات انجمن

۱۲۱- چیدمان سایت‌های موشکی ساحلی و شناوری جهت تخصیص سلاح علیه اهداف سطحی دریایی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۲۲- بهبود کارایی و کارآمدی سیستم وب جی آی اس فرماندهی و کنترل بر روی بستر سیستم فایل توزیع‌شده هادوپ با خوشه بندی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۲۳- بررسی چالش‌های پیاده‌سازی میان‌افزارها و نرم‌افزارهای مورداستفاده در سیستم‌های فرماندهی و کنترل و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با این چالش‌ها از دیدگاه مهندسی نرم‌افزار

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۲۴- ارائه یک چارچوب برای ادغام داده‌هاي سخت و نرم در فرماندهی و کنترل سایبری

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۲۵- ردیابی و آشکارسازی برخط اشیاء پرنده در ویدئو

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۲۶- پیش‌بینی و تخصیص نرخ خرابی در طراحی زیرسامانه‌های مرکز فرماندهی و کنترل یک سامانه پدافند هوایی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۲۷- نقش فضاي سايبري در صحنه فرماندهي و کنترل جنگ‌هاي آينده

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۲۸- تعیین تابع غیرخطی فرمان هدایت براییک پرتابه با استفاده از شبکه عصبی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۲۹- شناسايي نوع خودرو در تصاوير رادار روزنه ترکيبي بر اساس نمايش تنک

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۳۰- روشی برای تشخیص میزبان‌‌های آلوده به بات به کمک جریان‌‌های شبکه‌‌ای در سطح لایه‌‌ی کاربرد

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۳۱- ارائه چارچوب کلی برای طراحی پروتکل‌های مسيريابي امن و بي‌درنگ در شبکه‌هاي حسگر بی‌سیم

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۳۲- ارائه روش تركيبي بهبوديافته براي رديابي تصاوير مادون‌قرمز اهداف هوايي برمبناي الگوريتم جابجايي ميانگين

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۳۳- آشکارسازی حمله‌ی سیل‌آسا به IMS با استفاده از روش فاصله‌ی کول‌بک-لیبلر و میانگین حرکت وزنی سه‌تایی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۳۴- ترکيب اطلاعات تصويري دوربين مادون‌قرمز و تصوير مرئي با استفاده از ويژگي‌‌هاي حوزه مکان و فرکانس

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۳۵- نهان‌نگاری صوت باکیفیت بالا جهت امنیت اطلاعات در(C4I)

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۳۶- بررسی نقش سامانه‌‌های نوظهور در مدیریت ترافیک هوایی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۳۷- اتوماسيون سامانه‌‌هاي فرماندهي و کنترل، با استفاده از سيستم‌‌هاي کنترل نظارتي و گردآوري داده (SCADA)

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۳۸- فرماندهی و کنترل سایبری با استفاده از تجسم حملات سایبری

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۳۹- بررسی نقش سامانه‌‌های نوظهور در مدیریت ترافیک هوایی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۴۰- اتوماسيون سامانه‌‌هاي فرماندهي و کنترل، با استفاده از سيستم‌‌هاي کنترل نظارتي و گردآوري داده (SCADA)

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۴۱- فرماندهی و کنترل سایبری با استفاده از تجسم حملات سایبری

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۴۲- تحلیل شناختی تصمیم‌گیری در سامانه‌های فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۴۳- تأثیر عملکرد مدل‌سازی کانال انتقال و چرخش ساختار در کانال‌های محوشده در سیستمDVB-T2

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۴۴- نهان‌نگاری تصاویر فرکتال کوادتری با استفاده کدبندی لجستیک آشوبی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۴۵- روشی برای حل مشکل تخصیص کاربری در مدل مدیریتی کنترل دسترسی مبتنی بر نقش(ARBAC)

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۴۶- بهبود عملکرد CFAR با استفاده از تخمین توان مدهای مختلف فرکانسی به‌منظور آشکارسازی سیگنال‌ها در الینت

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۴۷- رویکرد سلولار در شبکه ارتباطات HF برای توسعه توانمندی شبکه‌های فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۴۸- بررسی آخرین فناوری‌های ارائه‌شده در شبکه‌هایM2M و امکان‌سنجی کاربرد آن‌ها در شبکه‌های گوناگون نظامی و صنعتی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۴۹- بررسی پیاده‌سازی سامانه ناوبری تقرب دقیق محلیLAAS در کشور

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۵۰- ارائه مدل ناظر امنیتی محیط‌های مجازی در حین مهاجرت برخط در ابر

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

صفحه‌ها