مقالات و نشریات انجمن

۹۱- لزوم بکارگیری فناوری کلان داده در سامان های C4i و بررسی چالشهای آن

شناسه مقاله:
article A-10-48-1

۹۲- تشخیص نفوذ با استفاده از مدل مخفی مارکوف

شناسه مقاله:
article_a-10-46-3

۹۳- بررسی شرایط زیست اقلیمی ایران با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق شاخص تعادل گرمایی

شناسه مقاله:
article_a-10-28-1

۹۴- استراتژيهاي نوين جنگي با رويكرد به مخابرات

دسته بندی:
شناسه مقاله:
نویسنده:

۹۵- مروري بر ادبيات و معرفي طرح هاي مهم C4i در جهان

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۹۶- بررسی و نقش ویکی در مدیریت دانش

شناسه مقاله:

۹۷- مراقبت سيگنال هاي حياتي رزمنده با تاكيد بر خلبان

شناسه مقاله:

۹۸- انتخاب پارامترهاي موثر در تشخيص حمله Neptune در شبکه هاي کامپيوتري

شناسه مقاله:

۹۹- راهكار سه فازي براي پدافند و حفاظت از زيرساختهاي حياتي

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۰۰- كاربرد هيدروژن به عنوان انرژي جايگزين در آيندة C4I

شناسه مقاله:

۱۰۱- Robust and Real time Human Face Detection and Tracking against Picture and Other Objects using Skin Segmentation, Template Matching and Kalman Filter

شناسه مقاله:

۱۰۲- بهینه سازی مسیر حرکت روبات در بین موانع ثابت و متحرک با معادلات حرکت معین به روش AVK

شناسه مقاله:

۱۰۳- شناخت نقش سنجنده های فضایی در سامانه C4I

شناسه مقاله:

۱۰۴- طراحي كنترلر معكوس تطبيقي براي سيستم SISO نا پایدار

شناسه مقاله:

۱۰۵- FLOW DRIVEN ROUTING IN AD HOC SENSOR NETWORKS

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۰۶- ترکیب مدل هاي بسته اي و سیال براي شبیه سازي شبکه هایی با محدودیت زمانی

شناسه مقاله:
نویسنده:

۱۰۷- نقش C4I در لجستیک مدیریت بحران

شناسه مقاله:

۱۰۸- فرماندهی و کنترل در جنگ های نا متقارن

شناسه مقاله:

۱۰۹- کنترل دینامیک های آشوب در فرماندهی و کنترل شبکه مدار

شناسه مقاله:

۱۱۰- ارزیابی مدل ذهنی مشترک در شبکه های اجتماعی ارجاع فرماندهی و کنترل شبکه مدار

شناسه مقاله:

۱۱۱- A COMPUTER SIMULATION PACKAGE IS DESIGNED IN MATLAB, TO PRODUCE SIMULATION PROGRAMS.‎

شناسه مقاله:
نویسنده:

۱۱۲- بررسی مدل های فرماندهی و کنترل در شهر با بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعات مدل : مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران

شناسه مقاله:

۱۱۳- تدوين معماري بومي امنيت سازماني بر اساس نیازمندی‌های لایه‌های معماري سازماني

شناسه مقاله:
OR506
نویسنده:

۱۱۴- نقش تصورات فرماندهی در حوزه C4I

شناسه مقاله:
OR505

۱۱۵- مفاهيم بنيادي فرماندهي و كنترل در گردان آتش سامانه‌هاي پدافند هوایي

شناسه مقاله:
OR504
نویسنده:

۱۱۶- بازنگری ‌‌فرآیند نگهداری و تعمیر ناوگان هوائی در نهاجا بر اساس وضعیت لحظه‌ای

شناسه مقاله:
OR503
نویسنده:

۱۱۷- سامانه‌ی فرماندهی و کنترل یکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در شرایط بحران در دهه‌ی آینده

شناسه مقاله:
OR502
نویسنده:

۱۱۸- بررسی روند افزایش ابر داده‌ها و چالش‌های مدیریتی، کنترلی و پردازشی آن‌ها(با رویکرد اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و امنیتی)

شناسه مقاله:
OR501

۱۱۹- پیاده‌سازی سوییچ فابریک بسته‌ای بومی بر روی تراشه FPGA

شناسه مقاله:
OR406
نویسنده:

۱۲۰- بسیج منابع ملی کشور در برابر تهدیدات سایبری سامانه‌های فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

صفحه‌ها