مقالات و نشریات انجمن

۱۵۱- تعیین تابع غیرخطی فرمان هدایت براییک پرتابه با استفاده از شبکه عصبی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۵۲- شناسايي نوع خودرو در تصاوير رادار روزنه ترکيبي بر اساس نمايش تنک

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۵۳- روشی برای تشخیص میزبان‌‌های آلوده به بات به کمک جریان‌‌های شبکه‌‌ای در سطح لایه‌‌ی کاربرد

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۵۴- ارائه چارچوب کلی برای طراحی پروتکل‌های مسيريابي امن و بي‌درنگ در شبکه‌هاي حسگر بی‌سیم

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۵۵- ارائه روش تركيبي بهبوديافته براي رديابي تصاوير مادون‌قرمز اهداف هوايي برمبناي الگوريتم جابجايي ميانگين

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۵۶- آشکارسازی حمله‌ی سیل‌آسا به IMS با استفاده از روش فاصله‌ی کول‌بک-لیبلر و میانگین حرکت وزنی سه‌تایی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۵۷- ترکيب اطلاعات تصويري دوربين مادون‌قرمز و تصوير مرئي با استفاده از ويژگي‌‌هاي حوزه مکان و فرکانس

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۵۸- نهان‌نگاری صوت باکیفیت بالا جهت امنیت اطلاعات در(C4I)

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۵۹- بررسی نقش سامانه‌‌های نوظهور در مدیریت ترافیک هوایی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۶۰- اتوماسيون سامانه‌‌هاي فرماندهي و کنترل، با استفاده از سيستم‌‌هاي کنترل نظارتي و گردآوري داده (SCADA)

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۶۱- فرماندهی و کنترل سایبری با استفاده از تجسم حملات سایبری

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۶۲- بررسی نقش سامانه‌‌های نوظهور در مدیریت ترافیک هوایی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۶۳- اتوماسيون سامانه‌‌هاي فرماندهي و کنترل، با استفاده از سيستم‌‌هاي کنترل نظارتي و گردآوري داده (SCADA)

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۶۴- فرماندهی و کنترل سایبری با استفاده از تجسم حملات سایبری

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۶۵- تحلیل شناختی تصمیم‌گیری در سامانه‌های فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۶۶- تأثیر عملکرد مدل‌سازی کانال انتقال و چرخش ساختار در کانال‌های محوشده در سیستمDVB-T2

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۶۷- نهان‌نگاری تصاویر فرکتال کوادتری با استفاده کدبندی لجستیک آشوبی

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۶۸- روشی برای حل مشکل تخصیص کاربری در مدل مدیریتی کنترل دسترسی مبتنی بر نقش(ARBAC)

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۶۹- بهبود عملکرد CFAR با استفاده از تخمین توان مدهای مختلف فرکانسی به‌منظور آشکارسازی سیگنال‌ها در الینت

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۷۰- رویکرد سلولار در شبکه ارتباطات HF برای توسعه توانمندی شبکه‌های فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۷۱- بررسی آخرین فناوری‌های ارائه‌شده در شبکه‌هایM2M و امکان‌سنجی کاربرد آن‌ها در شبکه‌های گوناگون نظامی و صنعتی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۷۲- بررسی پیاده‌سازی سامانه ناوبری تقرب دقیق محلیLAAS در کشور

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۷۳- ارائه مدل ناظر امنیتی محیط‌های مجازی در حین مهاجرت برخط در ابر

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۷۴- حل مسائل پیچیده سیستمC4I به روش تخته‌سیاه در پردازش‌های موازی

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۷۵- الزامات امنیت زیرساخت سایبری در سامانه‌های C4ISR

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۷۶- ارائه چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظام‌مند روش‌های اخذ دانش در حوزه سیستم‌های خبره با رویکرد پدافند غیرعامل

شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۱۷۷- نقش و جایگاه شبکه ملی اطلاعات در امنیت سامانه‌های C4I

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۷۸- فيوژن اطلاعات چند حسگره- چند هدفه مبتني بر نگرش دسته­‌بندي فازي

شناسه مقاله:
نویسنده:
کلمات کلیدی:

۱۷۹- مدل­سازی و شبیه­ سازی سامانه­ های اطلاعاتی فرماندهی و کنترل با استفاده از زبان مدیریت نبرد

شناسه مقاله:

۱۸۰- ارائه مدل ارزيابي تهديد شبکه­ هاي خودمختار برمبناي نظريه ترکيب اطلاعات

شناسه مقاله:

صفحه‌ها