ارائه مدلی جهت بهره گیری از اینترنت اشیا جهت تامین اشراف اطلاعاتی در کنترل و فرماندهی

چکیده:
حسگر به عنوان خدمت    (SaaS) ، مدل الهام گرفته از ابر است که در آن زیرساختها وتجهیزات اینترنت اشیا و اطلاعات دریافت شده توسط آنها، به عنوان خدمت در اختیار کاربران و مراکز کنترل و فرماندهی قرار میگیرد. گستردگی جغرافیایی و نبود محدودیت زمانی برای دریافت و ارسال اطلاعات محیطی، در کنار طیف وسیع حسگرهای به کار رفته در این تجهیزات، امکان تامین اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای مراکز فرماندهی و کنترل فراهم می آورد که این اشراف اطلاعاتی نقش حیاتی و مهمی را در تصمیم سازی مناسب ایفا می نماید. در این پژوهش به ارائه مدلی جهت بهره گیری از اطلاعات محیطی دریافت شده توسط حسگرهای موجود در تجهیزات اینترنت اشیا، جهت تامین اشراف اطلاعاتی مناسب خواهیم پرداخت.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
کلمات کلیدی: 
امتیاز: 
میانگین امتیاز: ۵ (تعداد کل آرا:۱)
شناسه مقاله: 
article A-10-132-1