اصلاح معماری مرکز فرماندهی و کنترل پدافند هوایی با رویکرد روش جدید بهینه سازی چند موضوعی ( MDO )

چکیده- بهینه سازی چند موضوعی و چند هدفه یا همان Multidisciplinary Design Optimization یک روش منحصر به فرد و کاملا جدیدی است که در بهینه سازی سیستم سلاح های موشکی کاربرد فراوانی دارد.در این مقاله از تلفیق این روش جدید طراحی برای حداکثر اثر بخشی شرایط عملکردی یک موشک و معماری یک مرکز فرماندهی کنترل و به عنوان مثال برای سامانه پدافند هوایی ADATS با برد موثر ۱۱ کیلومتر و رساندن این برد با استفاده از طراحی جدید به حداقل ۱۱ کیلومتر می باشد. در فرآیند پدافند نیز در تمامی مراحل عملیات از شناسایی هدف تا اصابت موشک و انهداف هدف ، مرکز فرماندهی و کنترل حکم مغز سیستم را داشته و نقش مرکزی را ایفا می کند.لذا با اصلاح این بخش در قسمت درگیری می توان به نتایج قابل قبولی در خصوص برد موشک و حتی وزن محموله سرجنگی موشک رسید.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده