بررسی استفاده از ژنراتور ام.اچ.دی در موشکها برای تولید جریان الکتریکی

چکیده - با توجه به قابلیت اطمینان بالا و توانایی کار در محدودههای مختلف دما و فشار، باتریهای حرارتی منبع اولیه جریان الکتریکی در موشکها و راکتها هستند. از دیدگاه ایمنی، فعالسازی یک باتری حرارتی نیاز به یک دستگاه ایمنی اضافی و مسلح برای شناسایی شرایط مناسب سیستم برای شروع و جلوگیری از شلیک غیرمعمول دارد . از طرف دیگر به علت نیاز روزافزون انسان به منابع انرژی استاندارد و سازگار با محیط زیست، محققین در تلاش برای دستیابی به فناوریهای جدید تولید برق هستند. یکی از روشهای نوین تولید برق، استفاده از انرژی جنبشی پلاسما در ژنراتورهای ام.اچ.دی میباشد. با توجه به استفاده از پلاسما به جای قطعات متحرک و وزن نسبتاً کم ژنراتورهای ام.اچ.دی در مقایسه با ژنراتورهای متداول، از این ژنراتورها میتوان برای تامین برق مورد نیاز سیستمهای هدایت داخلی موشکها و یا از موتورهای ام.اچ.دی برای پیشرانش موشکها استفاده کرد . مزیت اصلی این روش، اتصال دستگاه تولید انرژی الکتریکی به موتور اولیه موشک است که علاوه بر عدم نیاز به یک دستگاه ایمنی و مسلح اضافی، هزینه تعمیر و نگهداری سیستم و وزن موشک را نیز کاهش میدهد. در این مطالعه ضمن
معرفی ژنراتور ام.اچ.دی، معادلات حاکم، پلاسما و پارامترهای موثر بر جریان پلاسما و میزان تولید جریان الکتریکی بررسی میشوند.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده