حيوانات وحشی به عنوان نود مخابراتی برای تشخيص اوليه آتش سوزی در جنگل

چکيده آتش سوزی جنگل ها یکی از بلاهای طبیعی است که در هر نقطه از زمین هر ساله فجایع زیادی را به همراه دارد . در ایران نیز به دلیل وسعت جنگل ها و بعضا دامنه آتش سوزی ها فجایع تلخی را بوجود می آورد . برای تشخیص آتش سوزی در مراحل اولیه ، حیوانات وحشی در طبیعت میتوانند بعنوان حاملین سیستم سنسور جهت تشخیص اولیه آتش سوزی در جنگل مورد استفاده قرارگیرند .
سیستم پیشنهادی استفاده از حیوانات بعنوان نود بی سیم سیستم سنسور و استفاده از نرم افزار تشخیص رفتار حیوانات در صورت بروز آتش سوزی است . در این مقاله ایده های نویسندگان مقاله در طراحی یک سیستم سنسور با استفاده از حیوانات وحشی در جنگل ترسیم گردیده است و به بررسی مکانیزم های مختلف عملکرد این سیستم پرداخته می شود تا به یک راه کار سیستماتیک و موثر درتشخیص اولیه آتش سوزی در جنگل دست یافت . [۳]
 

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده