ردیابی و تشخيص اشيا در سيستمهای نظارتی و کاربرد آن در ردیابی اهدف نظامی

چکيده – امروزه کاربرد سیستمهای هوشمند و سامانههای نظارت ویدئویی بر کسی پوشیده نیست، بهطوری که در اغلب تجهیزات به کار رفته در علوم مختلفی مانند پزشکی، نظامی و جغرافیا، میتوان مواردی را نام برد: شناسایی اهداف نظامی و پردازش آنها در سامانههای نظارتی، تطبیق تصاویر دریافتی از بیمار و مقایسه عکسها با یکدیگر، دریافت تصاویر هوایی و پردازش آنها و شناسایی مناطق بارانی یاخشک. ردیابی و تشخیص شیء در سامانههای ویدئویی نظامی با حداقل دخالت نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این میان تلاشهای زیادی صورت گرفته تا این شناسایی و ردیابی اهداف دقیقتر از همیشه صورت گیرد. در این مقاله به تشخیص و ردیابی اشیاء در سامانه های ویدئویی پرداخته و کاربرد آن در علوم نظامی و رزم را بیان میکنیم

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده