شبیه سازی شناختی صحنه نبرد

چکیده
علوم شناختی به عنوان یک علم بین رشته ای ابزارهای متنوعی برای ارتقای عملکرد انسانی بویژه در صحنه نبرد برخوردار است. برای مطالعه میزان اثر بخشی ابزارهایی که علوم شناختی در اختیار ما قرار میدهد نیاز مند یک بررسی و تحلیل دقیق هستیم، این تحلیل توسط مدلسازی و شبیه سازی های شناختی بدست می آید. یک شبیه سازی شناختی را میتوان متشکل از شبیه سازی فیزیک صحنه نبرد و عامل های شناختی دانست. عامل های هوشند شناختی که در حقیقت بازنمایی نیروها و سربازها در صحنه نبرد هستند باید به نحوی عمل کنند که شامل پارامترهای شناختی از جمله تصمیم گیری، حافظه و هیجانات مختلف باشد. دریک شبیه سازی شناختی که به درستی انجام شده نیروهای نظامی عامل های شناختی با توجه به فرهنگ، آداب و اخلاقیات بومی خود تصمیم میگیرند و رخداد های محیط بر هیجانات آنها مانند ناراحتی، خوشحالی، رضایت و تردید و ... تاثیر می گذارد. این تاثیرات منجر به تصمیم گیری های متفاوت در شرایط مختلف می شود. بدین وسیله میتوان بصورتی کمی عناوین کیفی را مطالعه کرد. در چنین شبیه سازی هایی کارکردهای شناختی ذهن انسان، رفتار های گروهی ار منظر علوم اجتماعی، تکنولوژی های بدیع و نوظهور و پدیده های فیزیکی مطالعه میشوند. از جمله کاربردهای این شبیه سازی های میتوان به استخراج ویژگیهای شناختی و فیزیکی نیروها برای عملیاتی مشخص، استخراج سازمان رزم بهینه برای عملیاتی مشخص، ارزیابی طرح های عملیاتی مختلف، بررسی میزان تاثیر تکنولوژی های مورد نظر و استخراج قابلیت های مورد نیاز ابزارها و تکنولوژی ها، و بازی جنگ اشاره کرد که همه از جمله عناصر مهم در بحث فرماندهی و کنترل هستند. در این مقاله ما به بررسی ابزار ها و تعاریف این حوزه می پردازیم. نمونه ای عملی از این تکنولوژی در ارتش آمریکا انجام شده . که انتشار نیز یافته است

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
کلمات کلیدی: 
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-127-1