نقش تعامل بین سازمانی در فرماندهی و کنترل بحران و تحلیل شبکه تترا به عنوان یک شبکه تعامل پذیر با استانداردهای امنیت عمومی و مدیریت بحران

چکیده
در این مقاله، مطالعه ای بر چگونگی و ضرورتهای تعامل سیستمی(Interoperability ) بین سازمانهایی که در ماموریت های بحرانی نقش دارند صورت پذیرفته است .کسب فناوری های جدید و پیشرفته در بخش های اطلاعات و عملیات سازمان ها نقش مهم و تعیین کننده ای در حیات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی کشورها ایفا می کند. پیاده سازی سیستمهای مشترک مبتنی بر شبکه های ارتباطیقوی و یکپارچه و تعامل پذیر جهت خدمت رسانی سریع و ایجاد هماهنگی، کنترل، فرماندهی و مادیریت میان ارگانهای مختلف راهکار مناسبی برای این نیاز میباشد. در این مقاله سعی شده علاوه بر بررسی ضرورت استفاد از سیستم های تعامل پذیر در ارتباطات سازمانهای درگیر در حوزه امنیت و مدیریت بحران، استاندارد تترا به عنوان یک سیستم تعامل پذیر و کارآمد در حوزه ارتباطات امن و بحرانی طرح و بررسی گردد.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
میانگین امتیاز: ۳ (تعداد کل آرا: ۲)
شناسه مقاله: 
article A-10-225-1

دیدگاه‌ها