پیاده سازی LNA پهن باند بر اساس استاندارد LTE جهت استفاده در فرماندهی و کنترل متحرک

چکیده - واضح است که چابک سازی و متحرک سازی فرماندهی و کنترل نقش بسیار تاثیرگذار درصحنه رزم و عملیات دارد، طراحی و ساخت ادواتی که بتواند این مهم را تحقق کند بسیار مهم و تاثیرگذارخواهد بود، در این مقاله ما قصد داریم که یک تقویت کننده کمنویز( LNA ) با پهنای باند وسیع در بازه ۵.۰-۳ GHz مناسب برای استفاده در استاندارد LTE را طراحی و شبیه سازی نماییم. برای این منظور از دوطبقه سورسم شترک و گیت مشترک متوالی برای بخش اصلی تقویت کننده استفاده شده است. برای حل مشکل نویز بالای گیت مشترک نیز از مدار کنسل کننده نویز به همراه مدار تطبیق با تزویج ضربدری خازنی ( CCC ) استفاده شده است که موجب کاهش عدد نویز میشود. در انتهای مقاله نیز مدار شبیه سازی شده LNA به همراه نتایج بدست آمده آورده شده است.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده