چارچوب توصيف و برساخت استعاری آگاهی وضعيتی

چکيده – دستیابی به آگاهی وضعیتی در مواجهه با انبوه داده های خام حسگری نیازمند بهره گیری مناسب از دانش های پیشینی مرتبط با زمینه است. روش های محاسباتی متنوعی برای وارد کردن دانش های پیشین در پردازش داده های وضعیتی ابداع شده اند. آنتولوژی ها برای بازنمایی دانش های پیشین و محاسبات منطقی و احتمالاتی برای پردازش آنها نمونه هایی از چنین روش هایی هستند. با اینکه این روش ها موفقیت های خوبی در کشف و پردازش مراتب نسبتا پایین دانش های وضعیتی داشته اند، اما عموما در دستیابی به دانش های مرتبه بالایی چون رفتارهای پیچیده ی جمعی عامل های وضعیتی یا قصد و نیت های این عامل ها دچار مشکلات اساسی هستند. پیشرفت های نسبتا جدید علوم شناختی و خصوصا نظریات نوین زبانشناسی شناختی نشان می دهند که فهم ذهن انسانی از جهان و وضعیت های مختلف مبتنی بر پردازش های استعاری است. به عبارت دیگر، انسانها، که موفق ترین عامل های وضعیتی شناخته شده هستند، دانش های پیشینی خود از تجربیات واقعی وضعیتی را در قالب استعاره های زبان طبیعی ثبت و ذخیره سازی می کنند و در ساخت آگاهی خود از وضعیت های جدید از همین استعاره
ها بهره میگیرند. پژوهشگران دیگری هم موفق به ساخت دستگاه فرمالی برای پردازش استعاره ها شدهاند. در این نوشتار، با بهره گیری از نظریه های زبانشناختی مذکور، به شرح چارچوبی برای پیاده سازی پردازش های استعاری در سیستم های آگاهی وضعیتی خواهیم پرداخت.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده