انتشار شماره جدید فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل( سال دوم، شماره دوم)

با تشکر از همراهان گرامی و زحمات و همکاری نویسندگان محترم مقاله و داوران گرامی، شماره دو  سال دوم فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل منتشر گردید.
ضمن عذرخواهی از نویسندگان محترمی که در بررسی و انتشار مقالاتشان تاخیر شده ، امیدواریم با برنامه ریزی بعمل آمده و همکاری داوران محترم بتوانیم این تاخیر را جبران نماییم .
ضمنا از دوستانی که امکان و تمایل به  همکاری بعنوان داور در حوزه های مختلف فرماندهی و کنترل دارند درخواست می شود فصلنامه را در این زمینه یاری فرمایند یا دوستانی که در این زمینه می شناسند معرفی فرمایند.
درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خواست می شود با شماره   ۰۲۱۶۶۰۲۱۱۵۰ ، سرکارخانم صابری نیا  یا   ۰۹۱۲۳۰۴۲۸۱۵ محمد باقری تماس حاصل فرمایید.

 

لینک فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل