برگزاري نودوچهارمین جلسه هيئت مديره انجمن

نودوچهارمین جلسه هيئت مديره انجمن روز سه‌شنبه مورخ از ساعت ۱۶:۰۰ الي ۱۸:۰۰ تشكيل شد، در اين جلسه گزارش مربوط به عملكرد کمیته‌های انجمن توسط مسئولين هر قسمت ارائه گرديد و همچنین در خصوص زمان مجمع عمومی عادی انجمن با دستور انتخابات اعضای هیئت مدیره (دوره پنجم) جدید بحث و مقرر گردید در آذر ماه این مجمع برگزار گردد. دبیرخانه انجمن مکلف گردید اقدامات لازم جهت اطلاع‌رسانی مناسب به اعضاء، محل برگزاری، ثبت نام کاندیداها و هماهنگی با وزارت علوم اقدام نماید.

 

ضمناً در مورد برگزاری نهمین کنفرانس علمی از میان دانشگاه‌های معرفی شده، دانشگاه خوارزمی انتخاب و مقرر گردید هماهنگی‌های لازم جهت سازماندهی کنفرانس توسط دبیرخانه و کمیته علمی با آن دانشگاه صورت پذیرد.