برگزاري یازدهمین کنفرانس ملی انجمن فرماندهي و كنترل ايران

باسلام

احتراما،به استحضار می رساند : براساس توافق بعمل آمده با دانشگاه صنعتی امیرکبیرو مصوبه صدوبیست و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن، یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه سال ۱۳۹۸ به میزبانی آن دانشگاه برگزار خواهد گردید. ضمنا کارگاههای آموزشی درهمان محل روز ۱۹ آذرماه برگزار می گردد.

آقایان 

دکتر سید احمد معتمدی ریاست محترم دانشگاه ، بعنوان رئیس کنفرانس

دکتر سید مصطفی صفوی بعنوان دبیرکنفرانس

دکتر یاسر نوروزی بعنوان دبیر علمی کنفرانس

دکتر محمد جواد عمادی بعنوان دبیر اجرایی کنفرانس

معرفی گردیده اند.

به محض دریافت اطلاعات جدید و نشانی سایت کنفرانس مراتب به استحضار همراهان گرامی خواهد رسید.

enlightenedباما همراه باشید.enlightened

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر درخواست می شود با شماره ۰۹۱۲۳۰۴۲۸۱۵ محمد باقری یا دبیرخانه انجمن سرکارخانم صابری نیا ۰۲۱۶۶۰۲۱۱۵۰  تماس حاصل فرمایید.

انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران