جهانی امن تر با پهپادهای مین یاب

مسعود حسنی ، طراح و کارآفرین افعانی امیدوار است بتواند ظرف ۱۰ سال کلیه مین های زمینی کارگذاشته شده که به نظر وی حدود ۱۰۰ میلیون عدد است شناسایی و از کار بیندازد . او چند سال قبل وسیله گوی مانندسبکی ساخته بود که با توجه به سبکی و حجم آن توسط باد جابجا شده و از طریق جی پی اس و تجهیزات دیگر ، مین های کارگذاشته شده را شناسایی و موقعیت آن را برای خنثی سازی یا انفجار مخابره می کرد .  

پیرو همان ایده و به منظور تکمیل  و سریعتر کردن آن ،  در حال پیاده سازی  استفاده از پهپاد و امکانات مدرنتر می باشد که با بهره گیری از یک کوادکوپتر و تجهیزات نصب شده در آن نسبت به جستجو ، شناسایی و خنثی نمودن مین در  سه مرحله اقدام نماید .

نخست مجموعه که مجهز به دوربین می باشد با پرواز روی میدان مین  نسبت نه تهیه نقشه سه بعدی منطقه اقدام می نماید . پس از آن با محموله فلزیابی که در زیر آن نصب شده در فاصله ۴ سانتی متری از زمین پرواز نموده و مین های کارگذاشته شده را کشف و با اطلاعات بدست آمده از GPS موقعیت آنها روی نقشه را مشخص می کند . در نهایت با چنگکی ه به جای فلزیاب نصب شده برگشته و نسبت به خنثی سازی یا انفجار مین از راه دور اقدام می نماید .

حسنی قصد دارد این سیستم را با قابلیت خود تصمیم گیری یا autonomous  بسازد . او اعتقاد  دارد چنین سیستمی ۲۰ بار سریعتر و بسیار ارزانتر از روشهای سنتی مین یابی و خنثی سازی توسط بشر یا حیوانات است و البته  بسیار امن تر .

عکس ها :

 The Mine Kafon Drone starts by mapping the minefield

The Mine Kafon Drone, equipped with a metal detector

Massoud Hassani inspects one of the Mine Kafon Drone prototypes