دانش فرماندهی و کنترل یک مبحث نظامی نیست

ˈمحمد رضا ولویˈ روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری ششمین همایش ملی ˈفرماندهی و کنترلˈ در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: در دهه های اخیر فضای جدیدی در حوزه فرماندهی و کنترل در کشور ایجاد شده به طوری که مفاهیم نوظهور و تحولات جدیدی را به همراه داشته است که برخی از مصداق های این حوزه در فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده می شود. وی گفت: امروزه این علم در رخدادهای جدیدی دیده می شود و تحولاتی در فناوری های نوین و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده می شود که در آن مبحث فشرده سازی و دسترسی در همه جا و همه وقت و فشردگی در زمان و مکان دیده می شود. دبیر ششمین همایش فرماندهی و کنترل ایران خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و خدماتی کشور و لزوم مدیریت یکپارچه، هوشمند، تطبیق پذیر و ایمن این شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور دیده می شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر تلاش می شود تا راه های مناسبی در دستیابی به توسعه سامانه های یکپارچه، پایدار، هوشمند و ایمن به منظور کنترل سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی کشور در شرایط متلاطم کنونی در کشور فراهم شود. دبیر ششمین کنفرانس فرماندهی و کنترل ایران درباره اهداف این کنفرانس گفت: توسعه علوم و فناوری های نوین برای ارتقای سامانه های C4I ( فرماندهی و کنترل )، بومی سازی امنیت در سامانه های C4I، معماری، مدل سازی، شبیه سازی در فرآیند ها و سامانه های C4I و مطالعه استانداردها، قوانین و مقررات در این حوزه از جمله اهداف برگزاری همایش دو روزه فرماندهی و کنترل است. ششمین همایش ملی فرماندهی و کنترل ایران، هشتم و نهم آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

دسته بندی: 
کلمات کلیدی: