دعوت به همکاری در طرح برنامه‌ریزی آموزشی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

به دنبال درخواست سازمان‌های مختلف از انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران مبنی بر برگزاری کلاس‌های فرماندهی و کنترل، طرح آموزش فرماندهی و کنترل توسط دکتر مصطفی اصلانی‌مقدم مدیر عامل مؤسسه هدایت تدوین و پس از ارائه در صدوبیست‌وششمین جلسه هیئت مدیره انجمن روز     ۹۷/۰۸/۳۰  مورد تصویب قرار گرفت.

این طرح بر اساس ۸ سر فصل شامل منظور، اهداف، مخاطبین، سطوح آموزشی، محورهای آموزش، کارگاه‌های آموزشی، زمان‌های پیش‌بینی شده در سطح آموزش و الزامات می‌باشد.

از نکات قابل توجه، در این طرح پیش‌بینی سه طرح مقدماتی، میانی و پیشرفته دیده شده است. در سطح مقدماتی مبانی نظری فرماندهی و کنترل آموزش دیده می‌شود. در سطح میانی، آموزش‌های لازم در خصوص جهت‌گیری‌های راهبردی، تبیین، سیاست‌ها، مشخص‌سازی الزامات و تعیین نقش‌ها و طراحی ساختار و ... آموزش داده می‌شود. آموزش‌های عملی مرتبط با موارد مطرح شده تکمیل‌کننده این سطح آموزش است.

در سطوح پیشرفته مباحث طراحی، معماری و ارزیابی موضوع فرماندهی و کنترل در سازمان تدوین خواهد شد.

به منظور کاربردی شدن یافته‌های بدست آمده، کارگاه‌های آموزشی نیز در طرح پیش‌بینی شده است. زمان پیش‌بینی شده برای آموزش مقدماتی ۱۲ ساعت، میانی ۲۰ ساعت و پیشرفته ۲۵ ساعت می‌باشد و کارگاه‌های آموزشی نیز اولویت جلسه یا تعداد جلسات مورد نیاز سازمان درخواست‌کننده قابل تغییر می‌باشد.

از ویژگی‌های طرح، وجود پیوستگی و سازگاری آموزشی بین سه سطح تعریف شده می‌باشد. ضمن آنکه به دلیل انعطاف در تدوین قابلیت بهره‌برداری از این طرح در سایر فضاهای آموزشی وجود دارد.

در نظر است با همکاری صاحب‌نظران، اساتید، خبرگان و اندیشمندان موضوع فرماندهی و کنترل نسبت به تدوین کتب، جزوات آموزشی این طرح اقدام شود.

گفتنی است در پایان هر سطح آموزشی و پس از آزمایش و ارزیابی از طرف انجمن به آموزش‌گیرندگان گواهینامه داده می‌شود.

* درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، درخواست می شود با شماره ۰۹۱۲۳۰۴۲۸۱۵ ( محمد باقری) تماس حاصل فرمایید.

 

آگهی دعوت به همکاری

بدینوسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب‌نظران، اساتید و متخصصان موضوع فرماندهی و کنترل و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن دعوت می‌شود برای اجرایی شدن آموزش فرماندهی و کنترل بر اساس طرح آموزشی تصویب شده، آمادگی خود را برای تدوین کتب و جزوات مورد نیاز سطوح سه‌گانه آموزش اعلام فرمایند. کتب و جزوات تهیه شده در مرحله اول با آرم انجمن و با درج مؤسسه هدایت به نام تألیف‌کنندگان به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. در نظر است پس از طی مراحل لازم و تصویب هیئت مدیره انجمن، کتب و جزوات تهیه شده به تعداد مورد نیاز هر یک از سازمان‌های درخواست‌کننده چاپ و توزیع شود.