اخبار

۱۳۹۳/۰۶/۱۸ - ۲۱:۰۰
پنجاه‌ونهمين جلسه شوراي اجرايي انجمن با حضور اكثريت اعضاء روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۳/۲۴ از ساعت ۱۵:۳۰ الي ۱۷:۳۰ در دبيرخانه دائمي انجمن برگزار شد. در اين جلسه رؤساي كميته‌هاي انجمن برنامه‌هاي كلي خود را ارائه نمودند. جلسه مذكور ۱۵ مصوبه داشته است. - بیشتر
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ - ۲۳:۴۲
هشتاد و ششمین جلسه هيئت مديره انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران مورخ ۹۳/۰۶/۲۴ از ساعت ۱۰:۳۰ الي ۱۱:۳۰ در محل سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار خواهد شد. - بیشتر
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ - ۲۳:۴۲
در راستاي هم‌افزايي دانش و توانمندي‌هاي بالقوه و همچنين استفاده از ظرفيت‌ها و همكاري متقابل انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران با مركز تحقيقات راهبردي دفاعي نشست مشترك برگزار کرد. - بیشتر
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ - ۲۳:۴۱
نمايندگان شاخه‌هاي دانشجويي دانشگاه‌هاي علوم انتظامي، تبريز و باهنر كرمان به ترتيب آقايان مهندس محمدعلي اكبري، دكتر سجاد توحيدي و دكتر مجتبي برخورداري از سوي دانشگاه مربوطه معرفي گرديدند. - بیشتر
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ - ۰۵:۲۶
هشتاد وچهارمين جلسه هيئت مديره انجمن روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۵/۲۲ از ساعت ۱۵:۳۰ الي ۱۷:۳۰ در مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي تشكيل شد. - بیشتر
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ - ۰۵:۲۶
هشتاد و سومين جلسه هيئت مديره انجمن روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۳/۹۳ از ساعت ۱۵:۳۰ الي ۱۷:۳۰ در مركز تحقيقات راهبردي دفاعي تشكيل شد. - بیشتر
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ - ۲۳:۴۹
ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل با هدف ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل و با شعار فرماندهی و کنترل یکپارچه پایدار، هوشمند و امن در... - بیشتر
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ - ۲۳:۴۰
تهران- دبیر ششمین همایش فرماندهی و کنترل ایران گفت: علم فرماندهی و کنترل یک مبحث نظامی نیست، بلکه در تمامی رخدادهای اجتماعی، اقتصادی و دفاعی نقشی اساسی ایفا می کند . - بیشتر
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ - ۲۳:۵۳
تهران - همزمان با مراسم گشایش ششمین همایش فرماندهی و کنترل از ˈسید محمد تقی روحانی ˈ به عنوان پیشکسوت رشته مهندسی رایانه و پدرعلم ˈ پایگاه داده ˈ ایران در دانشگاه شهید بهشتی تجلیل شد - بیشتر

صفحه‌ها