اشراف اطلاعاتي در فضاي سايبر

زمان: 
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۶
مکان: 
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
کلمات کلیدی: 
دسته بندی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهندگان: دكترمسعود اسدپور- مهندس محمدمهدي ارسنجاني- مهندس مصطفي دهقاني- مهندس امين صالحي