اصول معماری زیرساخت‌های جنگ شبکه مدار NCW

زمان: 
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۹
مکان: 
دانشگاه صنعتي شريف
کلمات کلیدی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهندگان: سرهنگ صیاد- سرگرد اکبر علیزاده- سرهنگ حمیدرضا سهیلی