اصول و الگوريتم‌هاي DataFusion و روشهاي پياده سازي آنها در سامانه هاي C4I

زمان: 
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۳ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۷
مکان: 
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
کلمات کلیدی: 
دسته بندی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهندگان: مهندس علي ايزدي پور- مهندس احمد ايزدي پور - مهندس سيد محمدتقي موسوي شوشتري