اهميت و نقش دفاع سايبري در فرماندهي و كنترل با مطالعه موردي آمريكا و درس‌هاي پيش‌رو

زمان: 
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ - ۲۳
مکان: 
مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
دسته بندی: 
توضیحات: 

چكيده:

در اين ارائه ارتش سايبري آمريكا به تفضيل مورد واكاوي قرار مي‌گيرد، بطوريكه علت وجودي آن، توصيف ساختار در حوزه‌هاي نظامي و غير نظامي، محل‌هاي استقرار، امكانات و علت آشكار بودن ورود نظاميان به فضاي سايبري بيان مي‌شود. همچنين به نقش افراد و شركت‌هاي خصوصي مؤثر در ارتش سايبري اشاره خواهد شد و در انتها درس‌هاي پيش‌رو احصا و بيان مي‌گردد.

 

ارائه دهنده : مهندس داوري‌زاده