تركيب اطلاعات با رويكرد designlevel Fusion ( تركيب در سطح ويژگي و تصميم )

زمان: 
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۱
مکان: 
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
کلمات کلیدی: 
دسته بندی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهنده: دكتر كاوه كاووسي