تكنيك‌ها و تاكتيك‌هاي شبكه راداري

زمان: 
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۱
مکان: 
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
کلمات کلیدی: 
دسته بندی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهندگان: دكتر رئيس دانايي- مهندس مرتضي سپهوند