جايگاه سامانه SOC در فرماندهي و كنترل پدافند هوايي

زمان: 
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ - ۲۳
مکان: 
شركت ايزايران
دسته بندی: 
توضیحات: 

چکیده:

سرعت شناسايي و درگيري در جنگهاي آينده به لحاظ افزايش توان تحرك نيروهاي زميني، دريائي و هوائي از يك سو و افزايش عمق صحنه نبرد ( با استفاده از انواع سيستم‌‌هاي دوربرد) از سوي ديگر در حال افزايش است.

همچنين افزایش وسعت، تنوع و دقت سيستم‌‌هاي جمع آوري اطلاعات از جمله حساسه‌ها و تصويربرداري‌هاي ماهواره‌اي و هوائي، ايجاد يکپارچگي سيستم‌هاي اطلاعاتي- ارتباطي ، تصیم‌گیری و اقدام به موقع و صحیح از جمله چالش‌های موجود در فرماندهي و کنترل به شمار مي‌رود.

سامانه SOC به عنوان زير مجموعه‌اي از شبكة فرماندهي و كنترل پدافند هوايي كه مأموريت آن پاسداري از آسمان یک کشور می‌باشد به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارها در چرخه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی مطرح می‌باشد.

 

ارائه دهنده : سياوش رفيعي