حفاظت تجهيزات در مقابل تشعشعات الكترومغناطيسي

زمان: 
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ - ۱۹
مکان: 
دانشگاه صنعتي شريف
کلمات کلیدی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهنده: دكتر دانائي