روش‌ها و الگوريتم‌هاي موجود در برآورد تهديد و كاربرد آن در سامانه SOC

زمان: 
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ - ۲۳
مکان: 
شركت ايزايران
دسته بندی: 
توضیحات: 

چکیده:

بنا بر ویژگی‌های نسل جدید هواپیماهای جنگنده، بکارگیری سیستم‌های پشتیبان در تصمیم‌گیری به منظور کنترل آتش توسط نیروهای دفاعی امری اجتناب ناپذیر گردیده است. برآورد تهدید، یک تابع بحرانی در مدیریت فرماندهی و کنترل جنگ است که تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی را تسهیل نموده و در عمل این تابع ، تهدیدات را ارزیابی و تهدیدات ممکن را اولویت‌دهی می‌نماید. وظیفه اصلی این تابع را می‌توان به طور کلی به دو فاز تقسیم‌ بندی نمود: ۱- تعیین اولویت تهدید  ۲- تعیین سطح تهدید.

برآورد تهدید وظیفه‌ای بسیار پیچیده می‌باشد که شامل متغیر‌های فرآوان بوده که می‌بایست تعداد زیادی از نیازمندی‌ها را درنظر گرفته و در نهایت تحت قیودی استنتاج لازم را انجام دهد.

در اين بخش برآوردي از ميزان تهديداتي كه اهداف دشمن نسبت به هركدام از منابع خودي به صورت مجزا و نيز نسبت به كل منابع دارد ارائه مي‌شود. بدين صورت كه ابتدا ميزان تهديدي را كه اهداف دشمن نسبت به هر كدام از مناطق حياتي و تجهيزات خودي دارند بر اساس پارامترهايي از قبيل سرعت هدف، ارتفاع هدف، فاصله منطقه حياتي تا محل الحاق فاصله عمود منطقه حياتي از بردار جهت حركت هدف (CPA)، فاصله هدف از نقطه CPA و ... و همچنین قوانيني كه بر اين پارامترها اعمال مي‌شود را تعيين نمود. در ادامه با ايجاد رابطه‌اي بين تمامي درجات تهديدهايي كه يك هدف نسبت به هركدام از مناطق حياتي دارد درجه تهديد كلي را بدست خواهيم آورد.

 

ارائه دهنده : مهندس حسين بروغني