شبیه‌سازی شبکه‌های مخابراتی تاکتیکی با نرم افزار Opnet

زمان: 
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۳ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ - ۱۶
مکان: 
دانشگاه صنعتي شريف
کلمات کلیدی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهنده: مهندس معصومه صفخایی