فرآيند تدوين سناريوهاي عملياتي مبتني برC4I در سازمان هاي نظامي و غير نظامي( مطالعه موردي )

زمان: 
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۱
مکان: 
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
کلمات کلیدی: 
دسته بندی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهندگان: دكتر علي ستاري خواه - مهندس امير هوشنگ خادم دقيق - مهندس سعيد سلكي - مهندس اكبر سالاري نيا