ميان‌افزارهاي تبادل و مديريت داده و سرويس به عنوان زيرساخت فرماندهي و كنترل

زمان: 
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۶
مکان: 
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
کلمات کلیدی: 
دسته بندی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهندگان: مهندس سيد مصطفي حسيني - مهندس سهيل جمشيدي - مهندس وحيد اميري