کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: رئيس ميزگرد: دكتر عباسي شاهكوه
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ - ۱۲
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: رئيس نشست: دكتر سيد رضا پرديس
زمان:
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي شريف
توضیحات: رئيس ميزگرد: دكتر مهدي فشاركي اعضاي ميزگرد:آقايان  ۱- مهدي‌پور  ۲-...
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: رئيس ميزگرد: دكتر سيد مصطفي صفوي اعضاي ميزگرد: ۱- دكتر مهدي فشاركي  ...
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: رئيس ميزگرد: دكتر محمد كرم‌پور (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات...
زمان:
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه تهران
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس مظلومي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس مظلومي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس احسان موسوي خانقاه
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس ميرتاج الديني
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهندگان: محمدرضا فراهاني و معصومه صفخاني
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر

صفحه‌ها