کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس وحيد صابر و مهندس مهران ترحمي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس لعل بخش و مهندس نسرين سهرابي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس ياوري
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس محمدباقر فرهمند
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس رياضي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۰۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: مهندس صفاري
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس مجيد سلطاني و مهندس قوي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دكتر فشاركي و دكتر فطانت
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: دكتر شهرام علمداري
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: دكتر غلامرضا پور حيدري
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر

صفحه‌ها