کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: ارائه‌دهنده: دكتر علي فتوت
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: دكتر سعيد صديقيان
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: شركت مالزيايي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۰۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهندگان: رمضانعلي آزاده‌دل- مهندس کوروش داداش تبار
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۰۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهنده: رمضانعلي آزاده‌دل
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دكتر عنايتي، مهندس مجيدي و مهندس قرمزي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۰۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دكتر عنايتي، مهندس مجيدي و مهندس قرمزي
زمان:
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ - ۰۹
مکان برگزاری:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توضیحات: رئيس ميزگرد: دكتر محمدرضا ولوي اعضاي ميزگرد: ۱- دکتر محسن نادی ۲ -...
زمان:
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ - ۱۵
مکان برگزاری:
دانشگاه شهيد بهشتي
توضیحات:
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ - ۱۵
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: اعضاي كميته علمي: ۱-امير حبيبي   ۲-امير نصيرزاده  ۳- امير خليليان  ۴...
زمان:
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ - ۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ - ۱۵
مکان برگزاری:
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري - سالن اجتماعات مركز تحصيلات تكميلي

صفحه‌ها